Liên Hệ

LIÊN HỆ

Facebook Twitter Google Pinterest Email
Hot Line: 079 80 70 789 

Địa chỉ: Phú Quốc, Kiên Giang

Điện Thoại: 02973 900 881 - 02973 900 661

Email: ahavedaresort.pq@gmail.com 


Haveda Resort, ấp, Cửa Lấp, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam